(E–pub) Psycho by Robert Bloch BY Robert Bloch

  • Paperback
  • 186
  • Psycho by Robert Bloch
  • Robert Bloch
  • Georgian
  • 18 August 2020
  • null

Robert Bloch Î 0 read

Psycho by Robert Bloch review º 100 Robert Bloch Î 0 read read Ü PDF, DOC, TXT or eBook Î Robert Bloch წერა ნაწარმოების მთავარი გმირი დედისერთა ბერბიჭა ნორმან ბეითსია რომლის ყოველ ქცევას სურვილსა და ფიქრსაც კი დესპოტი დედა აკონტროლებს ნორმანი ?. Find all of my reviews at Stars That s what I tell my boys all the time I hope they turn out just as friendly and loyal to their momma as Norman didIs there anyone even on the planet who hasn t at least heard of Psycho before What can I say that you don t already know Well I can confirm that this book is short at roughly 200 pages Due to its brevity I can also say not a paragraph is wasted on filler Every scene that occurs does so for a reason What else Ah yes the writing If I hadn t already been privy to the fact this was an oldie by a goodie I would have never guess this story to be 50 years old The subject matter as well as use of graphic language is not something I m accustomed to when reading books that are a bit long in the tooth Bloch had zero fear when tackling the taboo that s for sure If you re someone with a bit of a dark sense of humor like me you might even find yourself getting a morbid chuckle or two No sense crying over spilt milk though Even if it hadn t been milk As is the case with me and most things dubbed horror I wouldn t put Psycho in that category Instead I d call it a riveting page turner of a suspense One that I d highly recommend to allIf you re not interested in the book but rather the film I ask you WHAT THE F ARE YOU DOING ON A BOOKNERD SITE Nah just kidding The differences in the translation from page to screen lie almost exclusively in the casting As my friend Ed called out in his review the book version Norman Bates was a fella who was a bit festively plump proving that the casting of this guy was spot on if the remake had been done a few years later Poor Vince Remember when he was a real looker Well not compared to Jeff Goldblum but he wasn t anything to chuck a rock atThe only other Hitchcockian magic Tweaking the following line into one of the most uotable of all times I think perhaps all of us go a little crazy at times and creating another use for chocolate syrup

read & download Psycho by Robert Bloch

Psycho by Robert Bloch

Psycho by Robert Bloch review º 100 Robert Bloch Î 0 read read Ü PDF, DOC, TXT or eBook Î Robert Bloch ნობილი ამერიკელი მწერლის ფენტეზისა და საშინელებათა ჟანრის დიდოსტატის რობერტ ბლოხის ეს ფსიქოლოგიური რომანი თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ დაი. When Mary Crane skips town with 40000 of her boss s money she drives and drives bedding down at the Bates Motel She meets Norman Bates who harbors secrets even interesting than stolen moneyEveryone knows the basic beats of Psycho due to the iconic Alfred Hitchcock film Woman gets knifed in the shower psychotic mama s boy etc When it popped up for ninety nine cents I figured what the hell Shooting Star Spiderweb was pretty good Psycho was definitely worth the buckInspired by real life serial killer Ed Gein Psycho is a tale of mental turmoil and the way it shapes the life a man dominated by his mother And some woman gets killed and her boyfriend and sister try to figure out what the hell happened Despite knowing uite a bit going in Psycho was still a suspenseful read Since stuff gets lost in translation from book to movie a lot of it was still surprising Of course not having seen the movie in something like thirty years helpedBloch s prose is pretty tight He doesn t waste a lot of time on flowery language and knows how to ratchet up the suspense I can see why Hitchcock chose to adapt it though he chose to focus on different aspects than Bloch The book and the movie are definitely different animalsPsycho probably didn t have uite as much of an impact on me that it should have but that s because it s been dissected and imitated to death in the decades since it was written It holds up really well compared to a lot of suspense novels written during the same era Four out of five stars

read Ü PDF, DOC, TXT or eBook Î Robert Bloch

Psycho by Robert Bloch review º 100 Robert Bloch Î 0 read read Ü PDF, DOC, TXT or eBook Î Robert Bloch ??ერაფრით ახერხებს თავი დააღწიოს დედის მარწუხებს ამგვარმა აღზრდამ მის ფსიქიკას მძიმე დაღი დაასვა და დროთა განმავლობაში ფსიქოპათად ჩამოაყალიბ?. Very creepy I have never seen the movie but when I saw the book was available for free I had to read it Bloch really included a lot of small hints to keep the reader engaged and even though I knew what the big reveal at the end would be he still kept it suspenseful and kept me on my toes